Tentoonstellingen met werken van Jan Toorop

door Koninklijke Kunstzaal "Kleykamp" te Den Haag

1914 februari Kunsthandel Theo Neuhuys (bij Kleykamp) : solo Tentoonstelling Jan Toorop
Met verzen van Miek Janssen
aantal 63
1915 15 juni Kunsthandel Theo Neuhuys (bij Kleykamp) : solo Tentoonstelling Jan Toorop
Voorwoord uit "Van onzen tijd" Jrg XIV - 1913/14 -No.20 en uit "Alg Handelsblad" dd 24 febr 1915 van Maria Viola
Nagenoeg dezelfde tentoonstelling werd gehouden te Haarlem(24 juli - 30 aug) en Amsterdam(april - mei )
Op deze expositie was voor het eerst de omvangrijke tekening "De Mijnwerken" te zien(maar niet vermeld in catalogus).
46
1916 2 mei Veiling: Moderne Schilderijen van o.a. Jan Toorop 17
1918 2 dec - (verlengd tot ) 2 febr 1919 Eere-Tentoonstelling, ingericht ter gelegenheid van zijn  60e verjaardag
Met 12 platen
Voorwoord door Maria Viola
48
1919* februari Eere-Tentoonstelling JAN Toorop: in de zalen van "Arti et Amicitia" te Amsterdam
Met 12 platen
Voorwoord door Maria Viola
100
       
1920 dec 1920 – 15 januari 1921
 
Schilderijen, tekeningen, etsen en litho’s van Odilon Redon, Jan Toorop en Frank Brangwyn
>>Met eenvoudige etsjes van vroeger: een kronkelende boom tegen een schuurtje aan, een vijver in een donker winterbos, een jonge vrouw, die 't gordijn terzijde schuift, om de zinkende zon na te staren, en meerdere nog, die eeuwig schoon en zuiver blijven.<<
?
1921 1 mei – ( verlangd tot) 30 juni
Oude Scheveningseweg 3-5
solo Tentoonstelling Jan Toorop
Met gedichten van Dr. P.C.Boutensen voorwoord van Otto van Tussenbroek.
Met 12 platen.
32
1923 12 - ? mei solo Tentoonstelling Jan Toorop
Opening door Jan Toorop met een toelichting op zijn werken.
33
1923  oktober "Grafische Kunst  bij Kleykamp" van o.a Jan Toorop
I
n de kleine zaaltjes van het Witte Huis
?
1924  jan Etsen en aquarellen  van Toorop ( en etsen van Frank Brangwijn)
Gelijktijdig een drietal exposities in huize Kleykamp.
1e Kleykamp's eigen collectie Boeddhistische kunst + Verzameling oosters beeldhouwwerk,porselein, maskers,etc
op de tweede etage
2e Expositei Koos Koneynenberg,portretschilder
3e Jan Toorop en Frank Brangwijn
?
1925 20 mei  - (verlengd tot) 30 juni solo Tentoonstelling Jan Toorop
Voor het eerst geexposeerd: Portret Domela Nieuwenhuis, Advent, Madonna voor de kathedraal, Kruisdragende Christus, Jezus als mensch, H.Geertruida van Hefta en Brusselse Studenten
46
1925 3 juli t/m 12 aug Schilderijen van enige Haagse Meesters
Verkocht werden de werken: De opstandige en De berustende
>2
1926 jan - febr De Modernen met enige kleine werken van Jan Toorop
Schilderstudies uit o.a. zijn eerste impressionistische tijd, madonna''s, apostelkoppen, voorstudies van geschilderde ramen, etc ( toegevoegd werd het portret van Jan Toorop door Charley)
In de bovenzalen van Huize Kleykamp
ca 10
1927 22 maart Veiling: Belangrijke verzamelingen, met een grote collectie werken van J T 50
1927 juni-juli Zomertentoonstelling
zie artikel in het vaderland van 25 juni 1927
o.a. De prediker met de baard uit 1914
>1
1928 maart – april Eere-Tentoonstelling Jan Toorop 116
1932 16 - 30 januari solo Tentoonstelling Jan Toorop (Collectie van Mr. Lanschot)
Een zeer interessante verzameling met een aantal vroege werken  van Jan Toorop o.a twee zelfportretten van begin '80
>20
1934 februari

Solotentoonstelling  bij Kleykamp (geen catalogus)
-1- Krantenknipsel 21 februari 1934 uit de NRC.
"
Tentoonstelling 1934.
Koninklijke Kunstzalen Kleykamp.
Men  schrijft ons uit 's Gravenhage:
In de tuinzaal van het huis Kleykamp heeft men een kleine tentoonstelling ingericht, die als een herdenking van Toorop kan worden beschouwd.
Bestaat er dan reden voor zulk herdenken? Directe aanleiding niet.
Reden is er echter elke dag. En al deed een uitstalling als deze  geenszins representatief, niets anders dan het vergeten voorkomen, dan was zij al nuttig genoeg.
Maar misschIen doet deze tentoonstelling meer hoe velen van hen, die zeggen, Toorop's werk te bewonderen, hebben er ooit het reisje naar Oosterbeek voor over gehad om in de Sint Bernulfuskerk daar zijn kruiswegstaties te zien? Hun aantal zal wel niet groot zijn.
Bij Kleykamp vindt men nu de serie reproducties van die staties, welke indertijd door deze kunsthandel is uitgegeven. Voortreffelijke drukken, geven zij wel een zuivere indruk van de toon der originelen, maar zij missen toch de kleur. Die onontbeerlijk is, wanneer men de ontroerende verbeeldingen volledig wil ondergaan
...........".

 

                                                                                                                     -

                                                       -